Sberbank

Sberbank Chan eil, cha leig thu leas dad a thilleadh gus am bi thu air an airgead seo a ghabhail. Faodaidh tu a ’chairt a chleachdadh mar chairt dochair cunbhalach (caiteachas-cruinneachaidh). Cuir do mhaoin an sin agus caith iad taobh a-staigh ...