Sberbank

Sberbank Chan e, chan fheum thu dad a thilleadh gus an toir thu an t-airgead seo. Faodaidh tu an cairt a chleachdadh mar chairt cairt fialaidh àbhaisteach. Cuir do mhaoin an sin agus gan caitheamh taobh a-staigh ...